[Video] Vũ Hà: 50 tuổi như tôi, có sửa gì đâu mà vẫn ... đẹp

Ngày 09/08/2017, 02:05

Theo ca sỹ Vũ Hà: con người Việt Nam rất đẹp, để bảo tồn nét đẹp và bản sắc cá nhân, "có sửa thì sửa vừa vừa thôi"

Theo TH (Facebook Nhân vật) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác