Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Ngày 15/07/2017, 14:02

Những đài phun nước dưới đây giống như tác phẩm nghệ thuật, thu hút du khách từ khắp thế giới.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Metalmorphosis Mirror, Mỹ.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Julie Penrose, Mỹ.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Water Boat (Thuyền nước), Tây Ban Nha.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Divers (Thợ lặn), Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Montjuïc, Tây Ban Nha.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Floating Faucet, Tây Ban Nha.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Swarovski, Áo.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Wealth, Singapore.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước 71, Mỹ.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Charybdis Vortex, Anh quốc.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Disney’s, Mỹ.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Stravinsky, Pháp.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Cầu Banpo, Hàn Quốc.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Bellagio, Mỹ.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Núi lửa, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước Graphic Print, Nhật Bản.

Không thể tin nổi trên đời lại có những đài phun nước ấn tượng, kỳ lạ thế này

Đài phun nước kỹ thuật số của nghệ sĩ Mỹ Chad Knight.

Theo Huy Phong (Theo Bright Side) (Dân Việt)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Du lịch thế giới | đài phun nước