Nhìn chặng đường phát triển trong một thập kỉ qua của du lịch Việt Nam

Ngày 04/09/2017, 14:01

Lượng khách tăng trưởng vượt bậc, nhiều khu nghỉ dưỡng liên tiếp được quốc tế xướng danh, nhiều công trình làm thay đổi diện mạo của các vùng đất, ghi danh Việt Nam vào bản đồ du lịch toàn cầu.

Nhìn chặng đường phát triển trong một thập kỉ qua của du lịch Việt Nam-1

Nhìn chặng đường phát triển trong một thập kỉ qua của du lịch Việt Nam-2Nhìn chặng đường phát triển trong một thập kỉ qua của du lịch Việt Nam-3Nhìn chặng đường phát triển trong một thập kỉ qua của du lịch Việt Nam-4Nhìn chặng đường phát triển trong một thập kỉ qua của du lịch Việt Nam-5

Theo Nam Khánh (Infonet)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Du lịch Việt Nam | chặng đường phát triển | du lịch