Hãy học cách nói lời cảm ơn thay vì suốt ngày chỉ biết nói câu xin lỗi...

Ngày 15/09/2016, 09:21

Hãy luôn nhớ rằng, trong cuộc sống này, có những lời cảm ơn giá trị gấp trăm lần một câu xin lỗi...

Đừn ngại nói lời cảm ơn, cũng đừng chỉ nói câu xin lỗi vì một lời cảm ơn giá trị gấp rất nhiều lần.

Hãy học cách nói lời cảm ơn thay vì suốt ngày chỉ biết nói câu xin lỗi...-1

Hãy học cách nói lời cảm ơn thay vì suốt ngày chỉ biết nói câu xin lỗi...-2

Hãy học cách nói lời cảm ơn thay vì suốt ngày chỉ biết nói câu xin lỗi...-3

Hãy học cách nói lời cảm ơn thay vì suốt ngày chỉ biết nói câu xin lỗi...-4

Hãy học cách nói lời cảm ơn thay vì suốt ngày chỉ biết nói câu xin lỗi...-5

Hãy học cách nói lời cảm ơn thay vì suốt ngày chỉ biết nói câu xin lỗi...-6

Hãy học cách nói lời cảm ơn thay vì suốt ngày chỉ biết nói câu xin lỗi...-7

Hãy học cách nói lời cảm ơn thay vì suốt ngày chỉ biết nói câu xin lỗi...-8

Theo Phanh Thanh/ dịch từ Bored (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác