Hãy tìm đủ 6 từ tiếng Anh trong bức hình này?

Ngày 02/09/2016, 12:08

Bạn thử tìm xem, trong bức hình này có đủ 6 từ tiếng Anh không nhé?

Đây là bức hình mà bạn phải tìm đủ 6 từ tiếng Anh nhé:

Hãy tìm đủ 6 từ tiếng Anh trong bức hình này?-1

Dưới đây là đáp án nhé:

Theo TG/ Dịch từ puzzles (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Trắc nghiệm | tìm từ tiếng Anh trong bức hình | tìm từ tiếng Anh | trắc nghiệm vui | đố vui