Truyện cười: Tiết học nhạy cảm

Ngày 24/04/2016, 19:26

Đụng đến vấn đề nhạy cảm thầy giáo và học sinh ngoài việc xấu hổ ra thì không biết làm gì.

Truyện cười: Tiết học nhạy cảm-1

Truyện cười: Tiết học nhạy cảm-2

Giờ học tiếp theo...

Truyện cười: Tiết học nhạy cảm-3

Truyện cười: Tiết học nhạy cảm-4

Truyện cười: Tiết học nhạy cảm-5

Truyện cười: Tiết học nhạy cảm-6

Theo Mei Ying - dịch (Dân Việt)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Truyện cười | Truyện tranh | truyện tranh tiết học nhạy cảm | truyện cười eva tám