Infographic: Đánh giá nguy cơ dị ứng cho bé ngay!

Ngày 07/10/2015, 08:00

Khi mắc 1 trong 4 dị ứng: hô hấp, thức ăn, viêm da, hen suyễn, trẻ có nguy cơ phải sống chung với chúng cả đời hoặc chuyển sang loại dị ứng khác. Mẹ hoàn toàn có thể phòng ngừa cho trẻ bằng cách đánh giá nguy cơ dị ứng cho bé ngay!

.

Infographic: Đánh giá nguy cơ dị ứng cho bé ngay!-1

Infographic: Đánh giá nguy cơ dị ứng cho bé ngay!-2

Infographic: Đánh giá nguy cơ dị ứng cho bé ngay!-3

Infographic: Đánh giá nguy cơ dị ứng cho bé ngay!-4

Infographic: Đánh giá nguy cơ dị ứng cho bé ngay!-5

(Theo Khám phá).
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác