"Sao bố cướp ti mẹ của con?"

Ngày 09/11/2013, 12:00

Cười "sặc sụa" với những tình huống có 1-0-2 của bé khiến bố mẹ bối rối chẳng biết nói sao.

 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
 & quot;Sao bố cướp ti mẹ của con? & quot;
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Ngộ nghĩnh trẻ thơ | anh tre tho ngo nghinh | anh be dang yeu | anh be hai huoc | ngam anh be yeu | anh be