Star Movies 5/2: Walk Of Shame

Ngày 05/02/2016, 00:01

Từ đó Meghan Miles dấn thân vào một loạt các tai nạn bất ngờ và éo le để với được chiếc chìa khóa mở cánh cửa tươi sáng cho sự nghiệp của cô.

Giờ

Tên phim

00h20  THE FAULT IN OUR STARS
02h25  VICE
04h05  HOUSE OF VERSACE
05h35  FUN WITH DICK AND JANE
07h10  SNAKE EYES
08h50 X-MEN: FIRST CLASS
11h05  LONE SURVIVOR
13h10  CHEAPER BY THE DOZEN
14h55  WALK OF SHAME
16h30  MEAN GIRLS
18h10 BIG EYES
20h00 MEAN GIRLS
22h15 BAD TEACHER
23h50 BIG EYES
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin liên quan