Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Ngày 17/01/2013, 17:57

Chỉ nhìn thoáng qua là đã biết đây là nhà của dân nghệ sĩ rồi.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Ngôi nhà này được thiết kế theo ý tưởng không gian thô mộc mà có cá tính riêng...

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Ngôi nhà này được thiết kế theo ý tưởng không gian thô mộc mà có cá tính riêng...

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Trong không gian tường xung quanh không sơn bất cứ màu sắc gì, những đồ nội thất sắc màu trở nên thật nổi bật.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Trong không gian tường xung quanh không sơn bất cứ màu sắc gì, những đồ nội thất sắc màu trở nên thật nổi bật.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Trong không gian tường xung quanh không sơn bất cứ màu sắc gì, những đồ nội thất sắc màu trở nên thật nổi bật.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Trong không gian tường xung quanh không sơn bất cứ màu sắc gì, những đồ nội thất sắc màu trở nên thật nổi bật.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Trong không gian tường xung quanh không sơn bất cứ màu sắc gì, những đồ nội thất sắc màu trở nên thật nổi bật.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Trong không gian tường xung quanh không sơn bất cứ màu sắc gì, những đồ nội thất sắc màu trở nên thật nổi bật.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Trong không gian tường xung quanh không sơn bất cứ màu sắc gì, những đồ nội thất sắc màu trở nên thật nổi bật.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Góc thư giãn.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Góc thư giãn.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Sách sắp đặt có chủ ý riêng.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Sách sắp đặt có chủ ý riêng.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Sách sắp đặt có chủ ý riêng.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Giường ngủ với màu sắc nồng nhiệt mang đến cảm hứng cho người nghệ sĩ.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Giường ngủ với màu sắc nồng nhiệt mang đến cảm hứng cho người nghệ sĩ.

Không gian nghệ thuật của chàng họa sĩ

Giường ngủ với màu sắc nồng nhiệt mang đến cảm hứng cho người nghệ sĩ.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Nhà đẹp mỹ mãn | nha nghe si | nha hoa si | trang tri nha | trang tri nha cua | hoa si | khong gian dep