Xem ngày, giờ đẹp mở hàng, đi làm năm 2016

Ngày 08/02/2016, 11:28

Đi làm đầu năm vào đúng ngày lành, tháng tốt sẽ đem đến nhiều vận may về sự nghiệp, tài lộc trong một năm sắp tới.

Xem ngày, giờ đẹp mở hàng, đi làm năm 2016-1

Theo Đông Đông (Fengshui) (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác