Hình dáng của trán tiết lộ gì về bạn?

Ngày 16/05/2016, 00:06

Nếu bạn sở hữu trán hẹp và ngắn, bạn là người sống nội tâm, thường bị tình cảm chi phối trong việc đưa ra quyết định.

Hình dáng của trán tiết lộ gì về bạn?-1

Hình dáng của trán tiết lộ gì về bạn?-2

Hình dáng của trán tiết lộ gì về bạn?-3

Hình dáng của trán tiết lộ gì về bạn?-4

Hình dáng của trán tiết lộ gì về bạn?-5

Hình dáng của trán tiết lộ gì về bạn?-6

Hình dáng của trán tiết lộ gì về bạn?-7

Theo Lê Trung Đức (Dân Việt)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Bói tình yêu | vầng trán | xem bói tiết lộ tính cách | con người