Nếu đã lỡ nhắn nhầm, tội gì không tán tỉnh luôn như các "thánh lầy" này

Ngày 27/04/2017, 15:50

Vừa tránh được tình huống "quê một cục" mà biết đâu, bạn lại có được luôn cả người yêu mới.

Nhắn tin nhầm cho người lạ là tình huống mà bất cứ ai cũng đã từng phải trải qua. Và nếu đã lỡ nhắn nhầm cho một cô nàng xa lạ, tội gì không buông luôn lời tán tỉnh luôn như các "thánh lầy" này. Vừa tránh được tình huống "quê một cục" mà biết đâu, bạn lại có được luôn cả cô người yêu mới.

Nếu đã lỡ nhắn nhầm, tội gì không tán tỉnh luôn như các "thánh lầy" này-1

Mình đang ế và mình nhiệt tình lắm đây này

Nếu đã lỡ nhắn nhầm, tội gì không tán tỉnh luôn như các "thánh lầy" này-2

Thôi nhầm số rồi thì tán luôn, mà tán rồi bị từ chối thì cũng chẳng "quê"

Nếu đã lỡ nhắn nhầm, tội gì không tán tỉnh luôn như các "thánh lầy" này-3

Anh không nhắn nhầm đâu anh, yêu em luôn đi này

Nếu đã lỡ nhắn nhầm, tội gì không tán tỉnh luôn như các "thánh lầy" này-4

Đã nhầm rồi thì cố cho trót.

Nếu đã lỡ nhắn nhầm, tội gì không tán tỉnh luôn như các "thánh lầy" này-5

Không gặp được Ly mà có khi lại thành quen Linh?

Nếu đã lỡ nhắn nhầm, tội gì không tán tỉnh luôn như các "thánh lầy" này-6

Chàng trai nhắn nhầm gặp phải công chúa cô đơn lâu ngày

Theo Hà My (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác